Technický úsek      
profese referent telefon          e-mail
archivář Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
cejchování elektronických bytových vodoměrů  Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
cejchování mechanických bytových vodoměrů  Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
deratizace Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
elektroinstalatérské práce Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
instalatérské práce Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
klempířské práce Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
kominické práce Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
malířské práce  Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
natěračské práce  Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
výměny oken Kopic Josef 321 338 041 kopicsbdkolin.cz
pozemky - evidence Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
prohlídky elektro v bytech Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
prohlídky plyn.rozv. v bytech Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
provoz KTR Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
převod bytů do vlastnictví Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
revize elektro Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
revize hasících přístrojů, požární prohlídky objektů Ursínyová Marie 321 338 035 ursinyovasbdkolin.cz
revize hromosvodů Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
revize kotelen na pevná paliva Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
revize plynu a plynové  kotelny Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
revize tlakových nádob Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
rozúčtování TUV a ÚT Chromiaková Manon 321 713 869 chromiakovasbdkolin.cz
sklenářské práce Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
spotřeba el.energie- spol.prost.  Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
spotřeba SV, hl. vodoměry Bergmanová Jana 321 338 072 bergmanovasbdkolin.cz
spotřeba TUV, RTN byty Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
STA Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
stavební úpravy v bytech Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
střechy Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
studny - dezinfekce Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
svoz TDO, zajištění úklidových prací Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
technická náměstkyně Ursínyová Marie 321 338 035 ursinyovasbdkolin.cz
technik Ježek Jan 321 338 043 jezeksbdkolin.cz
topenářské práce Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
truhlářské práce Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
úprava zeleně Pešout Miroslav 321 338 040 pesoutsbdkolin.cz
vodoměry bytové mechanické - evidence, spotřeba SV v bytech Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
výtahy Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
vyvážení jímek a septiků, ČOV Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
zámečnické práce Pecina Pavel 321 338 069 pecinasbdkolin.cz
zařizovací předměty Chromiaková Manon 321 338 069 chromiakovasbdkolin.cz
zednické práce Kopic Josef 321 338 041 kopicsbdkolin.cz
       
Ekonomický úsek      
bankovní platby Bergmanová Jana 321 338 072 bergmanovasbdkolin.cz
členské a bytové záležitosti, členské podíly Stránská Lucie 321 338 072 stranskasbdkolin.cz
dlouhodobé zálohy na opravy Jiříkovská Simona ing. 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz
dohody o provedení práce SBD Jiříkovská Simona ing. 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz
ekonomické náměstkyně Bohatá Gabriela 321 338 055 bohatasbdkolin.cz
funkcionářské odměny Jiříkovská Simona ing. 321 338 067 jirikovskasbdkolin.cz
inventury Zikmundová Nováková Eva 321 338 038 novakovasbdkolin.cz
nájemné  samosprávy a společenství vlastníků Stránská Lucie 321 338 072 stranskasbdkolin.cz
pojistné události Richter Martin 321 338 045 richtersbdkolin.cz
sekretářka, pokladna Petrová Milena 321 338 010 petrovasbdkolin.cz
účetnictví samospráv - dotazy Bergmanová Jana 321 338 072 bergmanovasbdkolin.cz
účetnictví společenství vlastníků Bohatá Gabriela 321 338 055
721 357 180
bohatasbdkolin.cz
účetnictví společenství vlastníků Bergmanová Jana 321 338 072 bergmanovasbdkolin.cz
účetnictví společenství vlastníků Chuchvalcová Jana 321 338 054 chuchvalcovasbdkolin.cz
účetnictví společenství vlastníků Kasanová Lucie 321 338 039 kasanovasbdkolin.cz
účetnictví společenství vlastníků Stránská Lucie 321 338 072 stranskasbdkolin.cz
účetnictví společenství vlastníků Zikmundová Nováková Eva 321 338 038 novakovasbdkolin.cz
vyúčtování Kšírlová Iveta 321 338 074 ksirlovasbdkolin.cz
žaloby dlužného nájmu Jiříkovská Simona ing. 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz
Předseda představenstva SBD Kolín Jiříkovská Simona ing. 321 338 011 jirikovskasbdkolin.cz
     
Předseda kontrolní komise SBD Kolín Jiří Schneider 724 062 057 jschneiderrentelfacility.cz