Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2020
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo!

1) Nejpozději od 1.1.2021 prosíme o používání nového vzoru dohody o provedení práce, který je k dispozici na formulářích na webu www.sbdkolin.cz. Jsou zde uvedeny náležitosti k ochraně osobních údajů.

Prosíme o zaslání dohod o provedení práce, které budete chtít vyplatit v lednu 2020 nejpozději do 15.12.2020 s ukončením k 31.12.2020. Dohody, které obdržíme po tomto datu, budou vyplaceny až v únoru 2021 a budou promítnuty do nákladů roku 2021.

Dohody na celý rok 2021, které budou vypláceny měsíčně od ledna 2021, předejte na SBD Kolín do 15.1.2021 na novém formuláři. U důchodců a žen na mateřské dovolené dokládejte prohlášení poplatníka daně na růžovém tiskopise pro uplatnění slevy na dani. Minimální mzdu uvádějte 100,- Kč na hodinu. Maximální počet odpracovaných hodin za rok na všechny dohody o provedení práce na jednoho zaměstnance činí 300.

2) Vyúčtování pokladen SVJ (společenství) odevzdejte své účetní nejpozději do 12.12.2019.

3) Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 23.12. do 31.12.2020 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude účtárna uzavřena. Odečty vodoměrů přebírá kancelář v 1. patře, č. dveří 317.

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.


V Kolíně dne 20.11.2020


Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva SBD Kolín