Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2020
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

1) Prosíme Vás, abyste si vyzvedli velké obálky s vyúčtováním za rok 2019 a jinými doklady na SBD v sekretariátu v termínu od 19. března do 26. března 2020. Kdo si z kolínských středisek nevyzvedne obálku v tomto termínu, může si ji vyzvednout na poradě s předsedy výborů samospráv a předsedy SVJ ve čtvrtek 26. března 2020 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín. V Českém Brodě bude rozdáváno vyúčtování na poradě s předsedy výborů samospráv a předsedy SVJ v úterý 24. března 2020 od 16,00 hod. v radničním sále v Informačním centru, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod. Pro samosprávy a SVJ z okresu Kolín bude vyúčtování zasláno poštou.

2) Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze nezapíše změnu ve výboru společenství v případě, že volební období po pěti letech na sebe nenavazují, prosíme Vás o sledování volebního období tak, aby bylo možné dalším volebním termínem navázat na ten předchozí. V případě dotazů kontaktujte p. Petrovou.

 

V Kolíně dne 21. 2. 2020

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva SBD Kolín